Kaikki kirjoittajan hiilinen artikkelit

Kun musta muuttuu valkoiseksi

Yksityisten sotefirmojen vastareaktio käynnissä olevaan valtaisaan keskusteluun yritysten eettisyydestä on lähtenyt käyntiin. Attendo hoivapalveluiden johtaja Pertti Karjalainen puolusti tänään omaa yritystään Ylen A-Studiossa.

Hänen mukaansa Attendo henkilöstömitoitus on yli 0,5:n suosituksen ja vastaava kuin kunnissa. Se varmasti pitääkin paikkansa. Karjalainen jätti kuitenkin kertomatta, että yksityisellä puolella tukipalvelut on painettu täysin minimiin. Hoitotyönsä ohella hoitajat siivoavat, valmistavat ruoan, tekevät lumityöt ja kaikki paperityöt, huolehtivat kotieläimistä jne. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Tämän lisäksi monissa yrityksissä mitoitukseen lasketaan hallinto ja muuta kuin hoitotyötä tekevät työntekijät – ja löytyypä listoilta ns. haamuhoitajiakin eli täysin olemattomia henkilöitä.

Tilasto ei valehtele, mitoitus on varmasti yli suosituksen. Työtehtävät vain ovat niin laajat, ettei varsinaiseen hoitotyöhön jää aikaa.

Karjalainen vetosi myös rekrytointiongelmaan ja vieritti syyn yhteiskunnalle, joka ei kouluta tarpeeksi hoitajia, sekä hoitajille, jotka eivät tule töihin Attendolle. Attendo kuitenkin maksaa vain työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan eikä euroakaan sen päälle. Voisi melkein jopa kuvitella, että isoilla soteketjuilla on palkkakartelli, jossa minimi on muuttunut maksimiksi. Jos henkilökunnasta kerran on pulaa, niin sitä voisi houkutella myös panostamalla palkkaukseen sekä työoloihin. 

Työoloista voisi mainita pikanttina yksityiskohtana, ettei Attendolla monissa toimipisteissä ole henkilökunnalle edes sosiaalitiloja. Henkilökunta syö asiakkaiden kanssa, jos ylipäätään ehtii syödä. Sana on varmasti kiirinyt. 

Karjalainen ei myöskään maininnut Attendon sijaiskäytännöstä. Jos työntekijä jää sairauslomalle, otetaan hänen tilalleen sijainen vain neljäksi tunniksi – jälleen työehtosopimuksen minimin mukaan. Näin saadaan tilastoihin yksi työntekijä, mutta todellisuudessa hän on paikalla vain osan ajasta. 

Kuka haluaisi mennä töihin tällaiseen yritykseen, jossa työnantaja ei tarjoa edes mahdollisuutta suorittaa työt asianmukaisesti? Rekrytointiongelmienkin suhteen Attendo voi siis lähinnä katsoa peiliin.

Lopettakaa vastuun siirto, yksityiset soteyritykset. Korjatkaa ongelmat, joista teille on kerrottu, panostakaa henkilökuntaan ja yrittäkää edes ansaita paikkanne hyvinvointipalvelujen tuottajina.

Voitto vai ihmisen arvoinen elämä

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton, SuPerin, jäsen käynnisti soitollaan tapahtumaketjun, joka johti Esperin hoivakodin sulkemiseen lukuisten räikeiden rikkomusten seurauksena aluehallintoviranomaisen toimesta.

Hallituksen kaavailema sotemalli on rakennettu yritysten omavalvontasuunnitelmien varaan,joita on pitänyt noudattaa jo viimeiset kaksi vuotta. Näiden suunnitelmien pitäisi kaavailujen mukaan riittää ohjaamaan yritystä lakien ja asetusten mukaiseen sekä ennen kaikkea eettiseen toimintamalliin sekä hoivattavia että työntekijöitään kohtaan. Nykyisen kaltainen laaja aluehallintoviranomaisten toiminta supistettaisiin minimiin. On täysin selvää, miksi tätä ajetaan vahvasti osaksi sotemallia. Viranomaisten valvonta heikkenisi, omavalvontasuunnitelmien noudattaminen olisi vielä heikompaa kuin nykyisellään, voitot kasvaisivat – ja kärsijöinä olisivat apua tarvitsevat.

Omavalvontasuunnitelmat eivät yksinkertaisesti riitä ohjaamaan monikansallisia suuryrityksiä, joiden ainoana tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Tätä voittoa tehdään heikentämällä sekä asiakkaiden että työntekijöiden asemaa. Esperi Caren Kristiinankaupungin hoivakoti suljettiin seuraavin perustein: Aluehallintoviraston mukaan epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömään hoitohenkilökunnan määrään, puutteelliseen perushoitoon, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Voittoa tehtiin leikkaamalla hoitohenkilökunta alle mitoituksen, mikä on suoraan johtanut puutteelliseen perushoitoon. Kukaan hoitaja ei halua joutua tällaiseen tilanteeseen, jossa ei pysty toteuttamaan omaa ammattiaan eettisesti. Kuormitus on ollut valtava ja se myös johti yhteydenottoon oman ammattiliiton, SuPerin, edunvalvontayksikköön. Yksiköstä käsin tapausta lähdettiin selvittämään aluehallintoviranomaisen sekä kunnan kanssa.

Ensimmäinen yhteydenotto koski työsopimusta ja työpaikalla tapahtunutta väkivaltatilannetta. Asiaa yritettiin selvittää yhteistyössä Esperin kanssa, mutta yritys ei suostunut tekemään yhteistyötä liiton kanssa. Yritys kielsi ottamasta yhteyttä asiaan liittyen henkilöstöpäällikköön. Se kertoo paljon avoimuuden arvosta.

Uusi sote toisi meille valtavan määrän uusia vastaavia tapauksia – tapauksia joita kukaan ei pystyisi valvomaan. Tärkein kysymys on, kumpi ratkaisee, raha vai eettisyys? Voiton tavoittelu ei saa olla vaarana ihmishengelle tai esteenä ihmisen arvoiselle elämälle.

Hallitus terveysjättien talutusnuorassa

Markkinoinnin perussääntöihin kuuluu luoda tarve. Tarpeeseen vastataan omalla tuotteella, myydään ja tehdään voittoa. Tämä on ihan normaalia toimintaa.

Yksityinen terveysyritys ei voi kuitenkaan itse luoda tarvetta leikkaussalitoiminnalle. Nyt sen avuksi on astumassa Suomen hallitus, joka ensin poisti oikeuden nukutuksessa tapahtuvaan leikkaussalitoimintaan aluesairaaloilta vedoten potilasturvallisuuteen ja säästöihin. Leikkaukset keskitettiin keskussairaaloihin.

Keskittämällä leikkaussalitoiminnan luotiin samalla kuitenkin myös jonoja – heikennettiin kansalaisten palveluita. Nyt jonoja purkamaan hallitus esittää nukutuksessa tapahtuvan leikkaussalitoiminnan sallimista yksityiselle monikansallisille terveysjäteille. 

Koska nämä jättiyritykset eivät voineet luoda tarvetta itse, tarvitsivat he siihen avuksi hallituksen, joka on tarjoamassa niille miljardibisneksen. Samalla hallitus sivuuttaa kansalaisten terveyden.

Yksityinen yritys saisi toteuttaa leikkaussalitoimintaa, jos 30 minuutin ajomatkan päässä on julkinen erikoissairaanhoitoa tarjoava yksikkö. Se tuo valtavan säästön yksityiselle yritykselle, kun komplikaatiotapaukset voidaan lähettää välittömästi julkiselle sektorille hoidettavaksi. Samalla yrityksen ei tarvitse ottaa vastuuta tapauksesta. Tällöin luodaan virheellinen kuva yksityisen kilpailukyvystä julkiseen nähden. 

Hallitus on pelaamassa vaarallista leikkiä kansalaisten terveydellä. Toivottavasti jokainen spekulantti viimeinkin uskoo, että sote ei tuo säästöjä. Sote leikkaa palveluita, se vaarantaa terveyden ja samalla se tulee maksamaan enemmän. Hölmöläisten hommaa, sanoisi viisaampi.

Maahanmuuttovastaiset kaappasivat Suomen keltaliiviliikkeen

Tänään eduskuntatalon edessä laulettiin kurkkujen katkomisesta, huudettiin Suomen kansa ensin -iskuhuutoja sekä kerrottiin faktana, että Suomeen saapuu yli 60 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Taustalla on keltaliivien mielenilmauksen itselleen kaapanneet maahanmuuttovastainen liike Reformi sekä Suomen kansa ensin -puolue.

Ranskassa keltaliivit vastustavat globalismia sekä uusliberalismia kansalaistottelumattomuuden keinoin. Suomessa keltaliivit kasasivat saman pienen maahanmuuttovastaisen väkensä eduskuntatalon eteen toistamaan samoja iskuhuutoja, joita he ovat huutaneet vuosien ajan Suomen turuilla ja toreilla. Tämän ydinryhmän lisäksi paikalle oli saapunut keltaliiviliikkeen toiminnasta kiinnostuneita kansalaisia. Heitä käytettiin hyväksi hyödyllisinä hölmöinä, kun he vahvistivat läsnäolollaan maahanmuuttovastaista sanomaa. 

Keltaliivien toimintaan Ranskassa on vahvasti kuulunut, ettei sitä johda kukaan, mutta sen tavoitteet ovat kuitenkin yhdistäneet kansaa poliittisen spektrin laidasta laitaan. Suomessa sen johtoon pyrkii nyt maahanmuuttovastaiset poliittiset tahot, jotka pyrkivät valjastamaan koko liikkeen oman marginaalisen politiikkansa jatkoksi.

Viimeinen puhuja vielä korostaa, että he haluavat kansallismielisen hallituksen ja sitoo keltaliivitoiminnan kansallismieliseen toimintaan. Hän saa samalla tapahtuman järjestäjiltä kovan kannustuksen. 

Suomen keltaliivitoiminta on tämän mielenilmauksen kautta otettu vahvasti yhdeksi työvälineeksi haittaisänmaalliseen toimintaan.