Voitto vai ihmisen arvoinen elämä

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton, SuPerin, jäsen käynnisti soitollaan tapahtumaketjun, joka johti Esperin hoivakodin sulkemiseen lukuisten räikeiden rikkomusten seurauksena aluehallintoviranomaisen toimesta.

Hallituksen kaavailema sotemalli on rakennettu yritysten omavalvontasuunnitelmien varaan,joita on pitänyt noudattaa jo viimeiset kaksi vuotta. Näiden suunnitelmien pitäisi kaavailujen mukaan riittää ohjaamaan yritystä lakien ja asetusten mukaiseen sekä ennen kaikkea eettiseen toimintamalliin sekä hoivattavia että työntekijöitään kohtaan. Nykyisen kaltainen laaja aluehallintoviranomaisten toiminta supistettaisiin minimiin. On täysin selvää, miksi tätä ajetaan vahvasti osaksi sotemallia. Viranomaisten valvonta heikkenisi, omavalvontasuunnitelmien noudattaminen olisi vielä heikompaa kuin nykyisellään, voitot kasvaisivat – ja kärsijöinä olisivat apua tarvitsevat.

Omavalvontasuunnitelmat eivät yksinkertaisesti riitä ohjaamaan monikansallisia suuryrityksiä, joiden ainoana tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Tätä voittoa tehdään heikentämällä sekä asiakkaiden että työntekijöiden asemaa. Esperi Caren Kristiinankaupungin hoivakoti suljettiin seuraavin perustein: Aluehallintoviraston mukaan epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömään hoitohenkilökunnan määrään, puutteelliseen perushoitoon, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Voittoa tehtiin leikkaamalla hoitohenkilökunta alle mitoituksen, mikä on suoraan johtanut puutteelliseen perushoitoon. Kukaan hoitaja ei halua joutua tällaiseen tilanteeseen, jossa ei pysty toteuttamaan omaa ammattiaan eettisesti. Kuormitus on ollut valtava ja se myös johti yhteydenottoon oman ammattiliiton, SuPerin, edunvalvontayksikköön. Yksiköstä käsin tapausta lähdettiin selvittämään aluehallintoviranomaisen sekä kunnan kanssa.

Ensimmäinen yhteydenotto koski työsopimusta ja työpaikalla tapahtunutta väkivaltatilannetta. Asiaa yritettiin selvittää yhteistyössä Esperin kanssa, mutta yritys ei suostunut tekemään yhteistyötä liiton kanssa. Yritys kielsi ottamasta yhteyttä asiaan liittyen henkilöstöpäällikköön. Se kertoo paljon avoimuuden arvosta.

Uusi sote toisi meille valtavan määrän uusia vastaavia tapauksia – tapauksia joita kukaan ei pystyisi valvomaan. Tärkein kysymys on, kumpi ratkaisee, raha vai eettisyys? Voiton tavoittelu ei saa olla vaarana ihmishengelle tai esteenä ihmisen arvoiselle elämälle.