Postimies hoitaa jatkossa vanhuksia?

Luin tänään uutisista, että Posti on laajentamassa palveluitaan hoito- ja hoivapalveluiden puolelle. Uutisessa mainittiin Postin kouluttavan jakajiaan. Tämän toiminnan taustalla on selvästi uskomus siihen, että kuka tahansa voi hoitaa ihmistä.

Postin kriisi on syventymässä. Se on erkaantumassa perustehtävästään. Tänä vuonna voi Postin kautta tilata nurmikoiden leikkauksen sekä hoivapalvelut kotiin. Samaan aikaan K-Kauppias hoitaa postitoimet kaupassaan.

Hoito- ja hoiva-ala ovat vahvasti säänneltyä toimintaa. Laki asettaa hoitohenkilöstölle erityisiä vaatimuksia. Näistä säädetään esimerkiksi laissa sosiaalihuollon kelpoisuuksista ja laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Nämä lait asettavat kelpoisuusehtoja, jotka rajaavat toimintaa sosiaali- ja terveysalalla.

Esimerkiksi Valvira on ottanut kantaa kelpoisuusehtoihin, kun alalle koulutettiin hoiva-avustajia. Valviran mukaan hoiva-avustaja ei voi työskennellä työvuorossa yksin tai kantaa itsenäistä vastuuta asiakasta koskevista tehtävistä. Miten kelpoisuusehdot ja vastuut toimivat postimiehen kohdalla?

Esimerkiksi muistisairaiden vanhusten kohtaaminen heidän kotonaan ei ole yksinkertainen tehtävä. Jo pelkästään useasti vaihtuvat ihmiskontaktit aiheuttavat muistisairaille turhaa ahdistusta. Ahdistus voi purkautua ulos erilaisina muotoina, jotka koulutettu hoitohenkilökunta osaa tunnistaa ja toimia oikein.

Pikakouluttamalla postimiehiä ei pelkästään asiakkaiden terveys mahdollisesti vaarannu, vaan myös kyseessä on vastuukysymys. Kuka näissä tapauksissa kantaa vastuun – Posti vai postimies?